977 39 39 74 agrovial@agrovial.cat
  • ca
  • es

Projectes / serveis

Tractament de materials de fibrociment amb amiant

Ens preocupem de gestionar l’estabilització, el confinament i l’eliminació dels materials que contenen amiant (MCA). Els desmuntem, retirem i gestionem el transport al abocador autoritzat. 

Projectes

Retirada i transport de coberta de fibrociment amb amiant
Retirada i transport de coberta de fibrociment amb amiant

Retirada i transport de coberta de fibrociment amb amiant