977 39 39 74 agrovial@agrovial.cat
  • ca
  • es

Disposem d'un gran parc de maquinària

Amplia experiència

Gestió integral

Plantilla qualificada

Cuidem el nostre entorn

Gran parc de
maquinària

Disposem d’una varietat de maquinària per atendre diferents projectes.

Amplia
experiència

Empresa constructora amb més de 30 anys d’experiència que ens avalen.

Gestió
integral

Oferim un ampli ventall de serveis que permeten afrontar diferents projectes.

Plantilla
qualificada

Tot el nostre equip compta amb formació continuada per oferir la màxima qualitat.

Cuidem
el nostre entorn

Compromesos amb l’entorn i responsables amb el medi ambient.

Què fem?

Execució integral de projectes
infraestructura

Urbanitzacions Vials i pistes

Obres hidràuliques

Edificis i naus industrials

Tractament de materials
de fibrociment amb amiant

Servei de manteniment d’actius d’infraestructura i medi  ambient

Manteniment de xarxes de
sanejament i abastament d’aigua
potable

Restitució i manteniment
d’entorns naturals

Com ho fem?

La visió d’Agrovial es ser una empresa líder i en continu creixement, contribuint positivament a satisfer les exigències que la nostra societat requereix per a un creixement sostenible i amb garanties de futur.

 

La missió d’Agrovial es satisfer les necessitats en infraestructures que sorgeixen dia a dia en la nostra societat, dotant els projectes d’una sòlida efectivitat i responsabilitat amb el medi ambient, alhora que brindem als nostres treballadors l’oportunitat de desenvolupar en un alt grau les seves competències professionals.