977 39 39 74 agrovial@agrovial.cat
  • ca
  • es

Projectes / serveis

Manteniment de xarxes de sanejament residuals i pluvials i d’abastament d’aigua potable

Disposem d’equips de treball dotats amb els mitjans tècnics adients per desenvolupar un manteniment eficient i eficaç de les xarxes actuals. 

Projectes

Canalització per a xarxa de reg de la Plaça Canal
Canalització per a xarxa de reg de la Plaça Canal

Canalització per a xarxa de reg de la Plaça Canal de Reus