977 39 39 74 agrovial@agrovial.cat
  • ca
  • es

Projectes / serveis

Restitució i manteniment d’entorns naturals

Realitzem tasques de conservació de medis rurals com son les platges a les zones costeres 

Projectes

Servei de restitució i protecció de la sorra de les platges
Servei de restitució i protecció de la sorra de les platges

Servei de restitució i protecció de la sorra de les platges del municipi de Salou

Acondicionament de la Platja del Miracle de Tarragona
Acondicionament de la Platja del Miracle de Tarragona

Acondicionament de la Platja del Miracle a Tarragona