Política d'empresa

Adoptant un sistema integrat de Qualitat i Medi Ambient que promou la millora continua i la excel·lència en la gestió.

El marc de treball de AGROVIAL, S.A. és un sistema basat en processos, gestionats i controlats, que respecta i compleix amb els requisits que marquen les normes ISO 9001 i 14001. Amb la finalitat de millorar continuament els procediments, mantenint la confiança dels nostres clients.

AGROVIAL, S.A. es compromet a:

  • Identificar i avaluar els aspectes medi ambientals, que es genera en les activitats, amb l'objectiu de prevenir impactes medi ambientals negatius.
  • Arribar a, mantenir i revisar els objectius i metes de Qualitat i Medi Ambient.
  • Cuidar la imatge de la empresa des de la Gestió comercial fins la entrega del producte.
  • Reconèixer la importància de la participació, informació, motivació i formació dels treballadors per aconseguir els objectius d'aquesta política, fent-los participar mitjançant l'aportació de suggerències i el treball en equip.
  • Involucrar als proveïdors i subcontractistes en el Sistema de Qualitat i Medi Ambient, ja que els subministradors son part integrant i fundamental del procés de desenvolupament i perfeccionament.
  • Compromís de compliment dels requisits i millora continua de la eficàcia del Sistema de gestió Integrat.
  • Agrovial, S.A. es compromet a la seva aplicació en tots els nivells de l'empresa i a revisar periòdicament el seu contingut per a un creixement sòlid de la organització.
Disseny web Avellana Digital