Renovació i millora de les xarxes de sanejament i pavimentació de Vila-seca, sector C2

 

Renovació i millora de les xarxes de sanejament i pavimentació de Vila-seca, sector C2

Vila-seca

Descripció

Aquest Projecte d’urbanització contempla actuar en part dels carrers de Sant Josep, Tarragona, Sant Pere, de la Verge de la Pineda, Sant Antoni, Santa Bàrbara, dels Ferrers i la plaça d’Estudi; amb les següents superfícies:

Carrer de Sant Josep 1.517’90 m2;Carrer de Tarragona 600’40 m2;Carrer de la Verge de la Pineda (tram superior) 572’90 m2;Plaça d’Estudi 816’00 m2;Carrer de Sant Pere (tram superior) 626’90 m2;Carrer de Santa Bàrbara 207’00 m2;Carrer de Sant. Antoni (tram superior) 1.039’70 m2;Carrer dels Ferrers 640’70 m2;Total: 6.021’50 m2

La pavimentació existent en tots els carrers de l’àmbit d’actuació, consisteix en voreres de panot d’amplada variable, vorada de pedra natural amb escassa alçada de plinton, i calçada central d’aglomerat asfàltic.

Disseny web Avellana Digital