Remodelació dels Carrers Pintor, Tomàs Berquedà i Pàmies a Reus

 

Remodelació dels Carrers Pintor, Tomàs Berquedà i Pàmies a Reus

Reus

Descripció

L'obra promoguda per l'Ajuntament de Reus i executada l'any 2009, consistia en la renovació de serveis i pavimentació, dels carrers esmentats. Deixant els carres a un mateix nivell, facilitant la movilitat peatonal i l'accés a vehicles.

Disseny web Avellana Digital