Pla d'accessibilitat municipal del municipi de Salou

 

Pla d'accessibilitat municipal del municipi de Salou

Salou

Descripció

L'obra s'enmarca en les directrius que regula la llei 20/1991 del 25 de novembre referent a la promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, es per tant una obra impulsada des de l'Ajuntament de Salou (Tarragonés) per tal d'adaptar les vies públiques, parcs i altres espais públics per tal de garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat eliminant qualsevol barrera u obstacle físic.

Disseny web Avellana Digital