Col.lectors de Salou, estació de bombament I.E.T. Salou, estació de bombament Cala Font i Cala Dorada. Urbanització Carrer Carles Buigas de Salou

 

Col.lectors de Salou, estació de bombament I.E.T. Salou, estació de bombament Cala Font i Cala Dorada. Urbanització Carrer Carles Buigas de Salou

Descripció

L'obra fou executada els anys 1994, 1995 i 1996 y promoguda per la Junta de Sanejament.

Els treballs efectuats foren, moviments de terres, col.lectors de 12,6 Km, canonades de gravetat de formigó de 400-1600 de diàmetre, impulsió de 1200 de diàmetre amb camisa de xapa i polièster de diàmetre 1000 i obra civil.

Disseny web Avellana Digital