Col.lector per desguàs de la zona industrial Frape-Behr a Montblanc

 

Col.lector per desguàs de la zona industrial Frape-Behr a Montblanc

Descripció

L'obra promoguda per l'Ajuntament de Montblanc, fou executada l'any 2001.

Els treballs foren de moviment de terres, colector de 1200 de diàmetre de formigó armat, entre d'altres.

Disseny web Avellana Digital