Adequació de voreres al barri de la Salut

 

Adequació de voreres al barri de la Salut

Salou

Descripció

L'obra s'enmarca en l'objectiu impulsat des de l'Ajuntament de Salou per tal de millorar el paviment, l'enllumenat i seguretat de les voreres de diversos punts emplaçats dins el barri de la Salut.

Els treballs que Agrovial està realitzant son:

- Demolició de voreres per a la posterior ampliació

- Reposició de paviments i col.locació de vorades de granit

- Renovació de l'enllumenat

- Construcció de passos a nivell per a vianants

- Col.locació de baranes en punts que representen possibilitat de caiguda dels vianants a causa del desnivell existent entre la vorera i la zona reculada dels edificis

- Pintat de la senyalització horizontal dels trams afectats per les obres projectades

Disseny web Avellana Digital