Actuació de retirada i transport de fibrociment amb amiant al nucli de Vila-seca

 

Actuació de retirada i transport de fibrociment amb amiant al nucli de Vila-seca

Vila-seca

Descripció

Retirada i transport de fibrociment amb amiant a l'obra "Renovació i millora de les xarxes d'aigua i sanejament i pavimentació al nucli antic de Vila-seca (sector C2).

Disseny web Avellana Digital