Acondicionament de la Platja del Miracle de Tarragona

 

Acondicionament de la Platja del Miracle de Tarragona

Descripció

L'bra promoguda pel Ministeri de Medi Ambient-Costes, fou executada els anys 1999, 2000 i 2001.

Els treballs efectuats foren moviment de terres, esculleres, terra armada, encofrats especials i treballs d'urbanització.

Disseny web Avellana Digital